24. toukokuuta 2018

DOGMA 2018

ante diem IX Kalendas Iunias

Erilaisten sääntöjen ja määräysten luominen on aina kyseenalaista. Vaikka joku pystyisikin jossain suhteessa ja jollain alalla kurinalaisuuteen ja järjestelmällisyyteen niin samaa hän ei voi vaatia muilta. Ja viime kädessä kaikenlaisten dogmien tulokset voivat olla varsin epäkuranttia tavaraa. Tässä kohden eräs taiteellinen hanke voi avata näkökulmia moneen asiaan kaikilla mahdollisilla aloilla. Kyse on tanskalaisten elokuva-ohjaajien Dogma 95-julistuksesta. Tätä ei ole kätkeä hyperlinkin taakse vaan on ekskurssin aika.

—————————————————————————————-
Dogma 95 (tansk. Dogme 95) elokuvataiteen  suuntaus. Koulukunnan laittoivat alkun vuonna 1995 tanskalaiset elokuvaohjaajat Lars von Trier, Thomas Vinterberg, Kristian Levring ja Søren Kragh-Jacobsen.

Dogma-suuntauksen tarkoituksena on lisätä elokuvanteon ”puhtautta” pyrkimällä eroon kaikista tekijöistä, jotka tuovat elokuvaan ylimääräistä pintakiiltoa ja kikkailua, on keskittyttävä vain elokuvan sisällön kannalta olennaisiin asioihin. Tarkoitus on, ettei elokuvan ohjaaja ei ota ”taiteellista” näkökantaa, vaan kertoo totuuden hahmoista, paikoista ja tilanteista. Hankkeet keskeiset puuhamiehet Trier ja Vinterberg keksivät tätä pyrkimystä silmällä pitäen säännöstön, ”siveyslupauksen”, johon kuuluvat seuraavat kohdat:

I Elokuva tulee kuvata vain aidoilla kuvauspaikoilla. Rekvisiittaa tai lavasteita ei saa tuoda paikalle. (Jos tiettyä esinettä tarvitaan juonen kannalta, kuvauspaikka on valittava niin että sellainen löytyy valmiina.)
 

II Ääntä ei saa tuottaa kuvista irrallaan, tai päinvastoin. (Musiikkia ei saa lisätä elokuvaan jälkeenpäin, vaan sitä saa kuulua elokuvassa vain, jos sitä sattuu kuulumaan kuvaustilanteessa taustalla.)
 

III Kameran kuuluu olla käsivaralla. Vain kehon aikaansaama kameran liike tai vakaus on sallittua. (Ei saa kuvata jalustalta tai muulta tuelta. On kuvattava paikassa, jossa kuvattavat tapahtumat tapahtuvat.)
 

IV On käytettävä värifilmiä. Erityistä elokuvavalaistusta ei saa käyttää. (Yhden kameraan liitetyn valaisimen käyttö on sallittu. Alivalottuneet kohtaukset on leikattava pois.)
 

V Optiset tehosteet ja suotimet ovat kiellettyjä.
 

VI Elokuvassa ei saa olla pinnallista toimintaa. (Murhat, aseet, ja niin edelleen ovat kiellettyjä.)
 

VII Ajalliset ja paikalliset siirtymät eivät ole sallittuja. (Elokuvan on tapahduttava tässä ja nyt, ikään 
kuin reaaliajassa.)
 

VIII Genre-elokuvat eivät ole sallittuja.
 

IX Elokuva pitää siirtää 35 millimetrin filmille käyttäen normaalia 4:3 kuvasuhdetta.
(Aiemmin sääntö vaati, että elokuva on myös kuvattava 35 mm filmille, mutta sääntöä löysättiin pienen budjetin elokuvien tekemisen helpottamiseksi.)
 

X Ohjaajaa ei saa mainita elokuvan tiedoissa.
 

Lisätietoa asiasta: https://fi.wikipedia.org/wiki/Dogma_95

————————————————————————————————

Jos ajattelemme asiaa vaikkapa kynsilaukan viljelyn suhteen niin sitä koskevan dogma-julistuksen tekeminen olisi tarpeen. Kyse on matkalle lähdöstä jotain päämäärää kohden ei siitä että ihanteista pitäisi pystyä pitämään kiinni alusta alkaen. Tietysti hankkeella ja julistukselle pitää olla lähtökohta josta se voi nousta. Perusteluina voidaan esittää vaikkapa seuraavat näkökohdat:

I  Ihmisellä tulee olla oikeus tuottaa itse mahdollisuuksien mukaan ruokaa omiin tarpeisiinsa halunsa mukaan korkeatasoisella tavalla.

II Kasvit ovat eläviä ja tuntevia organismeja ja niitä pitää kohdella kunnioittavasti elinkaarensa aikana. Valmista tuotetta pitää kohdella arvostavalla tavalla kiitollisuutta tuntien.

III Kynsilaukka on yksi elokehän aivan erityisimmistä antimista. Vaikka maailmankatsomus olisi materialistinen tulee siihen suhtautua kuin se olisi meille annettu ”erityislahja.” Kynsilaukan kasvattamiseen pitää kiinnittää suurta huomiota.

DOGMA 18 eli julistus korkeatasoisen kynsilaukan tuottamisen edistämiseksi:

I  Kasvatuksen ja viljelyn järjestämisessä pitää pyrkiä perinteiseen menetelmään joka ei tunne väkilannoitteita. Viljeltävä ala tulisi mahdollisuuksien mukaan valmistella orgaanisesti mahdollisimman pitkällä prosessilla. Maan kalkitseminen on mahdollista ja teollisesti valmistetun urean lisääminen kohtuullisessa määrin keväällä. Orgaanisen aineksen suhteen jolla maata rikastetaan pitää pyrkiä paikallisuuteen.

II  Kasvatuksessa tulee vaalia kasvin monimuotoisuutta. Kynsilaukan suhteen se tarkoittaa viljelmää jonka lajikekirjoon kuuluu eri lajikkeita mahdollisimman monesta kasvuryhmästä.

III  Myyntiin tulevan kynsilaukan tulee olla omaa, kotoutettua kantaa jota on kasvatettu viljelmällä vähintään kahden vuoden ajan. Lajikkeen alkuperä ja nimi  tulee olla selvillä.

IV  Kasvin käytön moninaisuutta tulee vaalia ja sen tunnettuutta edistää. Hyvä kasvattaja ja viljelijä voi tarjota halukkaille kevätversoja, tuoreita kukkavarsia ja kypsiä kukkavarsia, tuoretavaraa lähinnä artisokka-, ja silverskin-lajikkeista ja varsinaista pääsatoa eil kuivattuja raapeja.

V  Kemiallisia torjunta-aineita ei saa käyttää missään viljelyn vaiheessa.

VI  Rikkaruohot tulee kitkeä mekaanisesti. Liekitystä ei saa käyttää. Kitkentärobottia voi käyttää jos se toimii viljelmän yhteydessä tuotetulla aurinko-energialla.

VII  Sadonkorjuu tulee tehdä manuaalisesti. Kasvin nostossa saa kuitenkin käyttää trahere-laitteen perärautaa jos menetelmässä ei kokonaisuudessa aiheuteta kasville ylimääräistä stressiä eikä lehtiä ja valevartta vahingoiteta.

VIII  Ravinnoksi tarkoitettavia kasveja ei saa pitää auringonvalossa varttituntia pitempää aikaa. Lisäysmateriaalia voidaan sitä vastoin pitää auringossa tarpeen mukaan jotta se saa mahdollisimman paljon viruksia tuhoavaa ultravioletti-säteilyä.

IX  Kasveja tulee pitää auringonvalolta suojattuna saattokuivatuksessa vähintään kolme viikkoa ennen loppukuivatusta.

X  Kynsilaukka tuotteena toimitetaan sitä haluaville täysin kuivana ja trimmattuna. Ihanne on että valmiissa tuotteessa on 5 virheetöntä wrapperia. Toimitettavassa raapissa ei saa olla kolhuja eikä vaurioituneita kynsiä. Kasvattaja ja viljelijä sitoutuu toimittamaan korvaavan ja virheettämän tuotteen epäkurantin toimituksen sattuessa.

XI  Maahan laitetaan vain silmämääräiseti tarkistettuja kynsiä käsin avatuista raapeista. Hyvä kasvattaja tai viljelijä etsii aina mahdollisia poikkeavan näköisiä yksittäisiä raapeja tai kynsiä löytääkseen mutaatiot.

XII  Kynsilaukka on istutettava käsin.

XIII Tuottaja on aina sivuosassa, kasvi pääosassa.

Loppukevennykseksi ei mitään lauluja vaan Melbrooksia.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kaikki kommentit tarkastetaan ennen julkaisua. Pysythän asiassa ja vain asiassa. Henkilöihin käyviä keskusteluja ei hyväksytä! Kommentit tarkastetaan ja hyväksytään viimeistään 8 tunnin viiveellä.