2. heinäkuuta 2018

Dogma 2018 — pieni lisätarkastelu.

Kalendis Iuliis

24 toukokuuta julkaistussa avauksessa De Re Allii Sativi julkaisi kirjoituksen jossa puhuttiin korkeatasoisen kynsilaukan viljelyn puolesta. Kirjoituksen löytää tästä linkistä. Kirjoituksessa luonnollisesti luotiin suuria linjoja ja perustelut pyrittiin kirjoittamaan tiiviisti. Kirjoituksessa kerrotuihin asioihin ei ole kovin paljon lisäämistä. Joitakin kysmyksiä ne toki herättävät ja niihin on syytä vastata. Toimitus kysyy itseltään ja vastaa itselleen:

I Päällimmäisenä voidaan kysyä sitä viljelläänkö jossain päin maailmaa ja tai Suomea tavaraa tuolla menetelmällä? Luonnollisestikin pitää myös kysyä mikä on pelkän harrastuksen tai omatarveviljelyn ja viljelyksen raja?

Dogma 18 mukaista kynsilaukkaa viljellään ainakin De Re Allii Sativin koeviljelmällä.  Pääsääntöisesti voidaan sanoa että useat amerikkalaiset orgaaniset kynsilaukka-farmit tuottavat tavaraa Dogma 18-julistuksen mukaisesti. Monet muut farmit ovat varsin lähellä em. periaatetta.

Omatarveviljelyksen ja viljelyksen raja on häilyvä, mutta voidaan sanoa että 2000 kasvia on tässä kohden jo selkeä raja. 2000 kasvia tuottaa jo helposti 150 kilon sadon ja siitä riittää lisäysmateriaalin, oman ja kaverien tarpeen jälkeen myyntin jopa 120 kiloa. Toisaalta rajan vetäminen tuhanteen kasviinkin olisi perusteltua.

II Kuinka suuri viljelmä on kannattava Dogma 18-julistuksen mukaisesti toimittaessa?

Mitä tarkoitetaan kannattavuudella? Tarkoitetaanko sitä että se tuottaa toimeentulon yhdelle ihmiselle vai mitä? Amerikkalainen Filareen tila on kannattava ja siellä tuotannon koko on noin 130 000 kynttä. Kannattavuus on veteen piirretty viiva sillä kyse on siitä että mihin ihminen viime kädessä tyytyy. Jos haluaa 100 000 euron vuositulot pitää kynsilaukkaa tuottaa valtava määrä ja sille pitää myös olla markkinat. Tuossa tilanteessa tarvitaan jo paljon työvoimaa ja tavaran myyntihinta pitää hilata jo todella korkealle. Kilohinta on tuolloin lähemmäs 50 euroa. Käytännössä tilan pitää olla Filareen kokoinen. Jos taas tyytyy huomattavasti pienempään toimeentuloon ei viljelyyn vaadittavaa pinta-alaakaan tarvita niin paljon eikä kilohintaa tarvitse viedä niin korkealle.

III Jos puhutaan pienestä, keskisuuresta tai suuresta Dogma 18-viljelmästä niin mitkä ovat rajat?

Pienen viljelmän rajat liikkuvat 2000-5000 kynnen puitteissa. Yli 5000 kynnen viljelmä on jo varsin vakava hanke joka tuottaa jopa kolmensadan kilon sadon. Keskikokoisen viljelmän tai paremminkin sanoen keskikokoisen hankkeen katto on siinä minkä yksi viljelijä pystyy hoitamaan pääsääntöisesti yksin. Kaikki riippuu maaperästä, viljelytaidosta ja tietenkin työmenetelmistä. Käytännössä kattona on noin 12 000 kynttä. Tällaisen kasvimäärän käsittelyyn tarvitaan kokenutta ja ripeäotteista viljelijää. Tultaessa lähelle ylärajaa tarvitaan jo lisätyövoimaa. Yli 12 000 kasvin viljelmä Dogma 18-periaatteen mukaisesti on suuri viljelmä.

IV Kuinka kauan vaatii aikaa päästä 12 000 kynnen rajapyykin ylitse?

Jos noudatetaan Dogma 18-periaatteita niin aikaa menee varsin monta vuotta. Vähimmäisaika on 6 vuotta. Kuuden vuoden jälkeen pystytään tuotantoa kyllä nostamaan 50% vuodessa jos puitteet ovat kunnossa.

Otsikkokuvassa viime syksyn tulokas Indyn farmilla, marmoripurppa Kakumäe. Kavu on valtavan robusti ja toisaalta on vähän epävarmaa onko kyseessä sittenkään marmoripurppura. Syksy näyttää sitten ehkä jotakin.

Lopuksi The Queen ja profeetan laulu.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kaikki kommentit tarkastetaan ennen julkaisua. Pysythän asiassa ja vain asiassa. Henkilöihin käyviä keskusteluja ei hyväksytä! Kommentit tarkastetaan ja hyväksytään viimeistään 8 tunnin viiveellä.